Do you speak english?
İngilizce

İngilizce Dil Eğitimi

Eğitim Süresi(Her kur için): 80 Saat

İngilizce Eğitimine nasıl başlarım?
Öncelikle bir seviye belirleme sınavı uygulanmaktadır.
Bu seviye belirleme sınavı:
I-Okuduğunu Anlama
II-Dinleme Becerisi
III-Yazma Becerisi
IV-Konuşma Becerisi

İngilizce'de hangi Seviyede Eğitimler vardır?

A1 İNGİLİZCE TEMEL SEVİYESİ (ELEMENTARY) (ENG-A1)
A2 İNGİLİZCE YETERLİLİK (ENG-A2)
B1 İNGİLİZCE ORTA (ENG-B1)
B2 İNGİLİZCE YETKİNLİK (ENG-B2)
C1 ÜST SEVİYE İNGİLİZCE (ENG-C1)
C2 İLERİ SEVİYE İNGİLİZCE (ENG-C2)

-İngilizce Muafiyet Sınavı Kursları
-İngilizce Kursu
-Mesleki İngilizce Kursu
-KPDS-ÜDS Kursu
-Erasmus Kursu

ERASMUS Sınavı Eğitimleri

Eğitim Süresi:

240 Saat

Eğitim Hakkında:

ERASMUS Sınavı

Erasmus öğrenci değişimi hakkından faydalanmak isteyen tüm öğrencilerimiz İNGİLİZCE ERASMUS sınavına hazırlanıp girebilmektedirler. Bu sınavda öğrencilerden gelişmiş bir dil yetisi istendiğinden ve Üniversitelerde uygulanan sınav seviyesi B1 olduğundan 3kur eğitim almaktadırlar.

Kimler Başvurabilir?
Avrupa Birliği üyesi olan 27 ülke ve bu ülkelerin dışında İzlanda, Lichtenstein, Norveç ve Türkiye’nin yükseköğretim kurumlarının istifadesine açıktır.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Gereken Asgari Şartlar:
Erasmus değişim programına katılmak isteyen Türk öğrencilerin sahip olması gereken asgari şartlar aşağıdaki gibidir...
-Öğrenci programa katılacağı dönemde üniversitenin lisans/yüksek lisans/doktora programının en az 1 yıllık dönemini tamamlamış olmalıdır. (hazırlık dönemi dikkate alınmaz)
-Öğrencinin başvurduğu tarihten önceki yarıyıl/yıl sonu itibariyle kümülatif akademik not ortalamasının en az 2,5/4 ya da 75/100 olması gerekmektedir. Not ortalaması daha düşük (60-74/100) olan öğrenciler ise kontenjanın doldurulamaması halinde değerlendirmeye alınır.Öğrenci, üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında bağlı olduğu bölüme / programa başvuruda bulunmalıdır.
-Öğrencinin üniversite tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavına girmesi ve geçerli not (70/100) alması gerekmektedir.
-Gidilecek olan üniversitenin öğretim dilinin yaygın olarak konuşulan dillerden birinde olmaması ve/veya üniversite tarafından bu dillerde yabancı dil sınavı yapılamaması durumunda, öğrencinin söz konusu dili programı takip edebilecek düzeyde (intermediate) bildiğini gideceği yarıyıl/yıldan önce kurs katılım sertifikası yada Erasmus Yoğun Dil Kursu’na kabul edildiklerine dair alacakları belge ile belgelendirmesi gerekmektedir. Eğitim süresince ücretsiz ders materyalleri sizlere sunulacaktır.

Bunlar:

-Ders Kitapları
-CD'ler
-Ders Notları
-İnteraktif Bilgisayar Yazılımları
-İngilizce Okuma Kitapları
-Örnek Sınav Kitapçıkları
-Gramer Kitapçıkları
-Çeviri Yöntemleri Notları
-Bilimsel Makaleler

Muafiyet sınavı Eğitimi

Eğitim Süresi:

80 Saat

Eğitim Hakkında:

Muafiyet Sınavı (FLAT)

Bir çok Üniversite'nin uyguladığı ingilizce muafiyet sınavı aslında A1-A2 dil yetisine denk gelmektedir. Bu sınavı geçemeyen öğrenciler 1 yıl hazırlık okumakta ve sene kaybetmektedirler. Ancak sınavı geçtikleri takdirde 1.sınıftan itibaren eğitime baçlamaktadırlar.

-Yeterli bir ingilizce seviyesine ulaşmak
-Muafiyet sınavını geçebilecek seviyeye gelmek
-Ders dili ingilizce olan derslerin sınavlarını geçmek
çok kolay, yeterki doğru karar verilebilsin
Eğitim süresince ücretsiz ders materyalleri sizlere sunulacaktır.

Bunlar:

-Ders Kitapları
-CD'ler
-Ders Notları -İnteraktif Bilgisayar Yazılımları
-İngilizce Okuma Kitapları
-Örnek Sınav Kitapçıkları

Eğitim süresince sınava hazırlanmakla birlikte ingilizce bilginizin gelişmesi mümkün olmaktadır.

İngilizce Kursu

Eğitim Süresi:

80 Saat

Eğitim Hakkında:

İngilizce Kursları (A1-A2-B1-B2-C1-C2)

80 saat olan bu programda kullanılan yöntem İnterkültürel Yaklaşımlar yöntemidir. Kurs süresince okuma yetisini geliştirme, dinleme yetisini maksimum seviyeye çıkarma, yazma yeteneğini geliştirme ve akabinde de konuşmayı sağlatmaktadır.
Bu derslerde özellikle interkültürel yaklaşımlar ile bireyin kendi dilinde karşılığı olanı o dilde de ifade etmesini sağlatmaktır.

NEDEN İNGİLİZCE?
Dünya'nın anadildir. Ekonomi, bilişim ve sanayi sektörünün yegane iletişim aracı olan bu dili öğrenmek o kadar zor olmasa gerek. Ancak yerinde ve doğru hamleler ile bu dili öğrenmek çok kolay. Zira günümüz alışkanlıklarının ifadesi de bu dilde olmaktadır.

ABD veya İngiltere'de YÜKSEK ÖĞRENİM İMKANI
Kaliteli bir ingilizce ile yurtdışında üniversite okumak veya akademik kariyer imkanı artık sıradan olmaktadır. ABD ve İngilizcenin kullanıldığı bir çok üniversitelerde okumak için gerekli olan en önemli şey bu dili bilmektir.


Kurum bünyemizde hizmette bulunan Eğitmenlerimiz özellikle "Native speaker" yani Anadilci dediğimiz kişilerden oluşmaktadır. Bu yüzden ders dili sadece İNGİLİZCE'dir.
Eğitim süresince ücretsiz ders materyalleri sizlere sunulacaktır.

Bunlar:
-Ders Kitapları
-CD'ler
-Ders Notları
-İnteraktif Bilgisayar Yazılımları
-İngilizce Okuma Kitapları
-Eğitim Filmleri
-Güncel Gazete ve Dergiler


Her seviyede alacağınız eğitim süresince GER sistemiyle düzenlenmiş olan materyallerimizle
OKUMA-YAZMA-DİNLEME-KONUŞMA yetileriniz geliştirilmektedir.

Mesleki İngilizce Kursu

Eğitim Süresi:

80 Saat

Eğitim Hakkında:

Mesleki İngilizce

Dünya'nın ANADİLİ olarak kabul ettiğimiz İngilizce'nin ülkemizde İthalat-İhracat sektöründe bulunan kişilerin en etkin olması gereken bir yetidir. Bu doğrultuda Mesleki İngilizce eğitiminin temel amacı toplantı, uluslararası yazışmalar, telefon görüşmeleri, ticari terimler, sunuş teknikleri gibi konuları pratik konuşma dersleri ile destekleyerek konuşma yetinizi üst seviyelere taşımak, böylece iş hayatınızda kendinizi doğru ve akıcı bir şekilde ifade etmenizi sağlamaktır.
Eğitim süresince ücretsiz ders materyalleri sizlere sunulacaktır.

Bunlar:
-Ders Kitapları
-CD'ler
-Ders Notları
-İnteraktif Bilgisayar Yazılımları
-İngilizce Okuma Kitapları
-Hukuk Terimleri
-Sosyal Bilimler Terimleri
-Eğitim Filmleri
-Güncel Gazete ve Dergiler


Her seviyede alacağınız eğitim süresince GER sistemiyle düzenlenmiş olan materyallerimizle
OKUMA-YAZMA-DİNLEME-KONUŞMA yetileriniz geliştirilmektedir.

KPDS ve ÜDS Sınavı Eğitimleri

Eğitim Süresi:

80 Saat

Eğitim Hakkında:

ÖSYM KPDS/ÜDS Sınavı

KPDS Yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek amacı ile ÖSYM tarafından yapılmakta olan bir sınavdır. Her yıl Mayıs ve Kasım aylarında düzenlenmekte olan KPDS Kocaelinde de yapılmaktadır. 100 sorudan oluşan KPDS toplam 180 dakika sürmektedir. En yakın sınav ve başvuru tarihleri için tıklayın.
Sınav süresi 3 saattir (180 dakika). İngilizce sınavında çoktan seçmeli testler kullanılır. Türkçe'ye ve yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Çeviri için 150-200 kelimelik metinlerden yararlanılır.

ÜDS, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere üç ayrı alanda, yılda iki kez, Mart ve Aralık aylarında yapılır. Ayrıca, ÜDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden dolayı lisans programı mezunları ile lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebilirler. Ancak bu öğrencilerin ilgili üniversite ile önceden irtibat kurarak, yüksek lisans programları için üniversitenin ÜDS sınav sonuçlarını kullanıp kullanmayacağını öğrenmeleri gerekir. Eğitim süresince ücretsiz ders materyalleri sizlere sunulacaktır.

Bunlar:

-Ders Kitapları
-CD'ler
-Ders Notları -İnteraktif Bilgisayar Yazılımları
-İngilizce Okuma Kitapları
-Gramer Kitapçıkları
-Çeviri Yöntemleri Notları
-Bilimsel Makaleler
-Örnek Sınav Kitapçıkları