Yunanca

Yunanca Dil Eğitimi

Eğitim Süresi(Her kur için): 80 Saat

Yunanca Eğitimine nasıl başlarım?
Öncelikle bir seviye belirleme sınavı uygulanmaktadır.
Bu seviye belirleme sınavı:
I-Okuduğunu Anlama
II-Dinleme Becerisi
III-Yazma Becerisi
IV-Konuşma Becerisi

Yunanca'da hangi Seviyede Eğitimler vardır?
A1 YUNANCA TEMEL SEVİYESİ (GRE-A1)
A2 YUNANCA YETERLİLİK (GRE-A2)
B1 YUNANCA ORTA (GRE-B1)
B2 YUNANCA YETKİNLİK (GRE-B2)
C1 ÜST SEVİYE YUNANCA (GRE-C1)
C2 İLERİ SEVİYE YUNANCA (GRE-C2)

-Yunanca Kursu
-KPDS-ÜDS Kursu

ERASMUS Sınavı Eğitimleri

Eğitim Süresi:

240 Saat

Eğitim Hakkında:

ERASMUS Sınavı

Erasmus öğrenci değişimi hakkından faydalanmak isteyen tüm öğrencilerimiz YUNANCA ERASMUS sınavına hazırlanıp girebilmektedirler. Bu sınavda öğrencilerden gelişmiş bir dil yetisi istendiğinden ve Üniversitelerde uygulanan sınav seviyesi B1 olduğundan 3kur eğitim almaktadırlar.

Kimler Başvurabilir?
Avrupa Birliği üyesi olan 27 ülke ve bu ülkelerin dışında İzlanda, Lichtenstein, Norveç ve Türkiye’nin yükseköğretim kurumlarının istifadesine açıktır.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Gereken Asgari Şartlar:
Erasmus değişim programına katılmak isteyen Türk öğrencilerin sahip olması gereken asgari şartlar aşağıdaki gibidir...
-Öğrenci programa katılacağı dönemde üniversitenin lisans/yüksek lisans/doktora programının en az 1 yıllık dönemini tamamlamış olmalıdır. (hazırlık dönemi dikkate alınmaz)
-Öğrencinin başvurduğu tarihten önceki yarıyıl/yıl sonu itibariyle kümülatif akademik not ortalamasının en az 2,5/4 ya da 75/100 olması gerekmektedir. Not ortalaması daha düşük (60-74/100) olan öğrenciler ise kontenjanın doldurulamaması halinde değerlendirmeye alınır.Öğrenci, üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında bağlı olduğu bölüme / programa başvuruda bulunmalıdır.
-Öğrencinin üniversite tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavına girmesi ve geçerli not (70/100) alması gerekmektedir.
-Gidilecek olan üniversitenin öğretim dilinin yaygın olarak konuşulan dillerden birinde olmaması ve/veya üniversite tarafından bu dillerde yabancı dil sınavı yapılamaması durumunda, öğrencinin söz konusu dili programı takip edebilecek düzeyde (intermediate) bildiğini gideceği yarıyıl/yıldan önce kurs katılım sertifikası yada Erasmus Yoğun Dil Kursu’na kabul edildiklerine dair alacakları belge ile belgelendirmesi gerekmektedir. Eğitim süresince ücretsiz ders materyalleri sizlere sunulacaktır.

Bunlar:

-Ders Kitapları
-CD'ler
-Ders Notları
-İnteraktif Bilgisayar Yazılımları
-Yunanca Okuma Kitapları
-Örnek Sınav Kitapçıkları
-Gramer Kitapçıkları
-Çeviri Yöntemleri Notları
-Bilimsel Makaleler

Yunanca Kursu

Eğitim Süresi:

80 Saat

Eğitim Hakkında:

Yunanca Kursları (A1-A2-B1-B2-C1-C2)

80 saat olan bu programda kullanılan yöntem İnterkültürel Yaklaşımlar yöntemidir. Kurs süresince okuma yetisini geliştirme, dinleme yetisini maksimum seviyeye çıkarma, yazma yeteneğini geliştirme ve akabinde de konuşmayı sağlatmaktadır.
Bu derslerde özellikle interkültürel yaklaşımlar ile bireyin kendi dilinde karşılığı olanı o dilde de ifade etmesini sağlatmaktır.

NEDEN YUNANCA?
İki ülkenin son yıllarda yakınlaşması, nakliye ücretinin minimum olması ve Türkiye ile Yunanistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması yapılması ile birlikte aradaki ticari ilişkiler fevkalade canlanmış, bütün bu gelişmeler ise YUNANCA bilmeyi zorunlu kılmış ve YUNANCA bilenler muhatabı Yunan işadamları ile aracısız doğrudan iletişim kurarak avantajlı duruma geçmişlerdir.

Kurum bünyemizde hizmette bulunan Eğitmenlerimiz özellikle Anadilci dediğimiz kişilerden oluşmaktadır. Bu yüzden ders dili sadece Yunanca'dır.
Eğitim süresince ücretsiz ders materyalleri sizlere sunulacaktır.

Bunlar:
-Ders Kitapları
-CD'ler
-Ders Notları
-İnteraktif Bilgisayar Yazılımları
-Yunanca Okuma Kitapları
-Eğitim Filmleri
-Güncel Gazete ve Dergiler


Her seviyede alacağınız eğitim süresince GER sistemiyle düzenlenmiş olan materyallerimizle
OKUMA-YAZMA-DİNLEME-KONUŞMA yetileriniz geliştirilmektedir.

KPDS ve ÜDS Sınavı Eğitimleri

Eğitim Süresi:

80 Saat

Eğitim Hakkında:

ÖSYM KPDS/ÜDS Sınavı

KPDS Yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek amacı ile ÖSYM tarafından yapılmakta olan bir sınavdır. Her yıl Mayıs ve Kasım aylarında düzenlenmekte olan KPDS Kocaelinde de yapılmaktadır. 100 sorudan oluşan KPDS toplam 180 dakika sürmektedir. En yakın sınav ve başvuru tarihleri için tıklayın.
Sınav süresi 3 saattir (180 dakika). Yunanca sınavında çoktan seçmeli testler kullanılır. Türkçe'ye ve yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Çeviri için 150-200 kelimelik metinlerden yararlanılır.

ÜDS, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere üç ayrı alanda, yılda iki kez, Mart ve Aralık aylarında yapılır. Ayrıca, ÜDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden dolayı lisans programı mezunları ile lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebilirler. Ancak bu öğrencilerin ilgili üniversite ile önceden irtibat kurarak, yüksek lisans programları için üniversitenin ÜDS sınav sonuçlarını kullanıp kullanmayacağını öğrenmeleri gerekir. Eğitim süresince ücretsiz ders materyalleri sizlere sunulacaktır.

Bunlar:

-Ders Kitapları
-CD'ler
-Ders Notları -İnteraktif Bilgisayar Yazılımları
-Yunanca Okuma Kitapları
-Gramer Kitapçıkları
-Çeviri Yöntemleri Notları
-Bilimsel Makaleler
-Örnek Sınav Kitapçıkları